Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
              44. Luonnonhaittakorvaukset
              47. Ruokaketjun kehittäminen
              62. Eräät valtionavut
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

17. TyöttömyysturvaPDF-versio

53. Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta (siirtomääräraha 2 v)

Vuoden 2001 ensimmäisen lisätalousarvion momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi ja vuoden 2002 talousarvion momentin määräraha kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Selvitysosa:Momentin määrärahalaji vuoden 2001 osalta on muutettu arviomäärärahasta kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi vuoden 2001 ensimmäisessä lisätalousarviossa.

Järjestelmän alhaisen käyttöasteen vuoksi vuonna 2002 käytetään vielä vuoden 2000 kolmevuotista siirtomäärärahaa. Jotta vuosien 2001 ja 2002 määrärahat olisivat vielä käytössä vuonna 2003, on muutos tarpeen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2002 lisätalousarvio
2002 talousarvio 2 200 000
2001 tilinpäätös 4 204 698
2000 tilinpäätös 8 409 396

54. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 600 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan lisäys aiheutuu menoarvion tarkentumisesta.


2002 lisätalousarvio 4 600 000
2002 talousarvio 6 000 000
2001 tilinpäätös 3 363 759