Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 28 540 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Käyttöarvion tarkistus 1 008
Yhteensä 1 008

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 28 540 000
2018 talousarvio 27 532 000
2017 tilinpäätös 26 353 852