Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

30. Avustus Liikkuva opiskelu -ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Liikkuva opiskelu -ohjelman toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitus käyttää toisen asteen koulutuksessa tapahtuvaan toimintaan, mutta siihen sisällytetään pilotteja korkea-asteelta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Liikkuva opiskelu -toiminta 2 800
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) -7 000
Yhteensä -4 200

Momentin nimike on muutettu.


2019 talousarvio 2 800 000
2018 talousarvio 7 000 000
2017 tilinpäätös 7 000 000