Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
              59. Koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 441 206 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta siten, että 1.8.2019 alkaen opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutettu alle 20-vuotias sekä pienituloisen perheen alle 17-vuotias lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelija on oikeutettu opintorahan oppimateriaalilisään. Lisäksi esitetään lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaikaa koskevan säätelyn yhtenäistämistä ammatillisen koulutuksen tukiajan säätelyn kanssa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 280 826 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 140 380 000
Asumislisä 20 000 000
Yhteensä 441 206 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opintotukikuukausien määrän yhtenäistäminen toisen asteen koulutuksessa 1 700
Opintotukioikeuden laajentaminen oppivelvollisuusiän ylittäneisiin (siirto momentilta 29.01.53) 1 080
Opintotukiuudistus (L 4/2017) -3 100
Oppimateriaalilisä 1.8.2019 lukien 5 200
Tuen saajien määrän pieneneminen ammatillisessa koulutuksessa -13 000
Yhteensä -8 120

2019 talousarvio 441 206 000
2018 I lisätalousarvio 300 000
2018 talousarvio 449 326 000
2017 tilinpäätös 602 051 463