Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       30. Aikuiskoulutus
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2019

30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Määrärahaa saa käyttää:

2) enintään 7 670 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin opintoseteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin, ylimääräisiin avustuksiin ja rakenteellisen kehittämisohjelman tukemiseen.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

  enimmäismäärä yksikkö
     
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 910 985 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 266 232 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan 255 000 opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan 168 196 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 57 803 opetustunti

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta 2) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 2) ja päätösosan taulukko korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan taulukon.

Lisäämällä kansanopistojen ja kansalaisopistojen avustuksia 1 170 000 eurolla ja vastaavasti valtionosuuksia vähentämällä tehostetaan nuorisotakuuohjelmaan osoitettavien resurssien ohjautumista käyttötarkoitukseensa.


2013 talousarvio 164 418 000
2012 talousarvio 164 442 000
2011 tilinpäätös 166 902 575