Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              69. Maksut Euroopan unionille
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

80. Överföringar till landskapet ÅlandPDF-versio

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten för 2016 som hänför sig till självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har ändrats.


2016 II tilläggsb. 1 000 000
2016 I tilläggsb. 45 000
2016 budget 220 768 000
2015 bokslut 220 775 638
2014 bokslut 215 807 393

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 5 400 000 euro.

Förklaring:Enligt det beslut som Ålandsdelegationen fattade den 25 januari 2016 är skattegottgörelsens belopp 9 508 580 euro år 2014.


2016 II tilläggsb. -5 400 000
2016 budget 15 000 000
2015 bokslut 6 987 664
2014 bokslut 5 278 521