Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon digitalisoinnin toteutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen

3) julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalvelujen ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen

6) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

7) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisten palvelujen ja muiden tietohallintoon liittyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisten toimenpiteiden sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen kehittämisohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen sekä valtion ICT:n ohjaamista tukevaan ostopalvelujen hankintaan kaupallisilta ja hallinnon sisäisiltä palveluntuottajilta.

Määrärahoja on tarkoitus käyttää myös mobiilin viranomaisviestinnän kehittämiseen. Mobiilin viranomaisviestintä -hankkeen kustannukset vuosina 2019—2025 ovat arviolta yhteensä 18,5 milj. euroa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Digitaaliset palvelut kaikille Käynnistetään digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain toimeenpano.

Käynnistetään julkisen hallinnon yhteinen tekoälyohjelma.
Strategisen tietopolitiikan muodostaminen Käynnistetään tiedonhallintalain toimeenpano.

Henkilötunnuksen ja valtion takaaman identiteetin uudistamisesitys valmistuu.
Turvallinen digitaalinen yhteiskunta Toimeenpannaan Digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmaa.

Varaudutaan laajoihin kyberhäiriöihin.

Mobiili viranomaisverkko -hankkeessa on valmisteltu teleoperaattorikilpailutus ja lainsäädännölliset perustelut ovat voimassa.
Ohjauksen ja rakenteiden kehittäminen Uusi ohjaus- ja vaikuttavuusmalli otetaan käyttöön ja kehitetään edelleen.

Yhteisen ICT:n ja tiedonhallinnan rakenteiden uudistamisen toimenpiteet valmistuvat.

Käynnistetään maakuntien ICT:n ohjausmalli.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 28.90.20 2 475
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) -1 900
Yhteensä 575

Momentin nimike on muutettu.


2019 talousarvio 4 700 000
2018 I lisätalousarvio 1 176 000
2018 talousarvio 4 125 000
2017 tilinpäätös 6 000 000