Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 843 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Valtuus

Mikäli rakennusten arvostamishankkeeseen myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2018, saa vuonna 2019 tehdä sopimuksia ja muita sitoumuksia aiemmin hyväksytyn valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 550 556 550
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) 1 011 900 1 000
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 97 97 98
Virheettömien julkistusten osuus, % 95 96 96
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl 473 520 540
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % -3,4 0,5 0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 74 68 74
Tuotantokulut tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 97 96 98
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 125 100 100
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 92 93 94
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 752 770 775
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,7 < 10 < 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,54 3,60 3,65

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 55 694 55 799 57 343
Bruttotulot 9 697 8 500 8 500
Nettomenot 45 997 47 299 48 843
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 972    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 113    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
     
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 452 7 100 7 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 5 947 6 450 6 450
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 505 650 650
Kustannusvastaavuus, % 125 110 110

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Pakolliset EU-hankkeet -23
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus (v. 2018 rahoitus) -1 285
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus (v. 2019 rahoitus) 635
SDG-indikaattorit (Sustainable Development Goals) 75
Sote- ja maakuntauudistus tilastoinnissa 1 598
Eläkemaksurakenteen muutos 12
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -6
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -3
Palkkausten tarkistukset 1 317
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -12
Toimintamenojen tuottavuussäästö -240
Toimintamenosäästö (HO 2015) -434
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -251
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -120
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 367
Vuokramenojen indeksikorotus 23
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -35
Tasomuutos -74
Yhteensä 1 544

2019 talousarvio 48 843 000
2018 I lisätalousarvio 873 000
2018 talousarvio 47 299 000
2017 tilinpäätös 47 138 000