Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

2017
toteutuma
2018
arvio
2019
esitys
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Valtti (käyttäjiä) 7 583 17 000 27 000
Mobiilipalvelu (käyttäjiä) 6 064 15 000 20 000
TUVE-työasemien määrä (kpl) 31 264 32 000 35 000
Alasajetut konesalit (kpl) 22 35 40
Tyytyväisyys Valtorin toimintaan (1—5) 2,59 2,8 3,0
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 1 087 1 227 1 290
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,4 7 7
Työtyytyväisyys, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 299 550 307 204 309 239
Bruttotulot 299 346 304 204 306 239
Nettomenot 204 3 000 3 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta -    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 796    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 299 346 304 204 306 239
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 299 550 307 204 309 239
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -204 -3 000 -3 000
Kustannusvastaavuus, % 100 99 99

2019 talousarvio 3 000 000
2018 I lisätalousarvio 436 000
2018 talousarvio 3 000 000
2017 tilinpäätös 3 000 000