Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     15. Lån
   Anslag

Talousarvioesitys 2019

15. LÅNPDF-versio

Avdelningens inkomster kapitelvis 2001—2003År 2001
bokslut
1000 €
År 2002
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2003
budgetprop.
1000 €

Ändring 2002—2003
    1000 € %01.
Lån som återbetalas till staten
197 904
133 544
146 000
12 456
9
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering


155 000
155 000

Sammanlagt
197 904
133 544
301 000
167 456
125