Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 76 060 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 26 510 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 8 756 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 17 959 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 2 816 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 310 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 510 000
OECD:n jäsenmaksu 3 232 000
WTO:n jäsenmaksu 794 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 5 285 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 515 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 150 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 5 223 000
Yhteensä 76 060 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 24.01.74 500
Säästöpäätös -10 000
Tasomuutos -4 486
Yhteensä -13 986

2019 talousarvio 76 060 000
2018 talousarvio 90 046 000
2017 tilinpäätös 86 992 000