Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 56 358 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien kansanedustajien avustajien palkkaus- ja muita henkilöstömenoja, matkakustannuksia ja matkapuhelinkuluja yhteensä 4 440 000 euroa. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää eduskuntaryhmien toiminnan edellyttämien tilojen, kalusteiden ja laitteiden ylläpitoon ja hankintaan sekä henkilökunnan työterveyshuoltoon siten kuin kansliatoimikunta päättää.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta (HE 199/2017 vp). Lakiin sisältyy esitys tiedustelutoiminnan parlamentaarista valvontaa harjoittavasta eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnasta. Uuden valiokunnan perustaminen edellyttää eduskunnan työjärjestyksen muuttamista, jota ehdotetaan erilisellä eduskunnan puhemiesneuvoston ehdotuksella (PNE 1/2018 vp). Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 185 000 euroa varautumiseksi tiedusteluvalvontavaliokunnan perustamiseen.

Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on momentti 21.10.51.

Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston ja turvallisuusosaston käyttömenot maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallitusneuvottelujen kertamenot 180
Päätelaiteuudistus v. 2019 800
Suomen EU-puheenjohtajakauden kertamenot 1 800
Tiedusteluvalvontavaliokunnan perustaminen 185
Palkkausten tarkistukset 1 300
Tasomuutos -1 301
Yhteensä 2 964

2019 talousarvio 56 358 000
2018 talousarvio 53 394 000
2017 tilinpäätös 50 999 709