Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot
         01. Valtionvelan korko
              90. Valtionvelan korko
         09. Muut menot valtionvelasta

Talousarvioesitys 2019

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 170 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli vuoden 2017 lopussa 104 762 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 1,19 %. Vuonna 2019 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena 0,0 prosentin korkoa 3 kuukauden korkojaksolle ja 1,2 prosentin korkoa 10 vuoden korkojaksolle.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Sarjaobligaatiolainat 1 170
Muut obligaatiolainat 5
Muut joukkovelkakirjalainat -3
Velkasitoumuslainat -3
Velkakirjalainat ja muut lainat 1
Yhteensä 1 170

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -51 000
Yhteensä -51 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 1 170 000 000
2018 talousarvio 1 221 000 000
2017 tilinpäätös 1 324 939 712