Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
              40. Energiatuki
              43. Kioton mekanismit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

28. Materiaalitehokkuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää materiaalitehokkuutta edistävään selvitys-, kokeilu- ja informaatiotoimintaan. Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahoittamien hankkeiden osarahoitukseen.

Selvitysosa:Materiaalien tehokkaampi käyttö niin kulutuksessa kuin tuotannossakin säästää luonnonvaroja ja lisää myös energiatehokkuutta. Samalla parannetaan paitsi ympäristön tilaa myös kilpailukykyä ja luodaan kysyntää uusille innovaatioille.

Neuvonta- ja palvelutoimintaa energia-alalla harjoittavan Motiva Oy:n yhteyteen käynnistettiin vuonna 2007 materiaalitehokkuuden palvelukeskus, joka kokoaa tietoa materiaalinsäästöstä ja parhaista käytännöistä sekä kehittää työkaluja muille organisaatioille niiden omiin tehostamistoimiin. Julkisten ympäristöteknologiahankintojen neuvonta ja materiaalitehokkuuskatselmuksien kehittäminen on jo aloitettu. Materiaalitehokkuus liittyy myös kestävien julkisten hankintojen ohjelmaan, kuluttajapoliittiseen ohjelmaan ja kansalliseen luonnonvarastrategiaan.


2010 talousarvio 500 000
2009 talousarvio 500 000