Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
            Kriisinhallinta
            Lähialueyhteistyö
            Kehitysyhteistyö
            Siviilikriisinhallinta
            Poliisitoimi
            Rajavartiolaitos
            Maahanmuutto
            Aluehallintovirastot
            Vero- ja tullihallinto
            Kuntien tukeminen
            Valtion eläkemenot
            Energiaveron tuki
            Maksut EU:lle
            Opintotuki
            Maaseudun kehittäminen
            Maatalous
            Metsätalous
            Viestintäpolitiikka
            Liikennepolitiikka
            Liiketoiminta
            Tutkimus
            Hallinto
            Energiapolitiikka
            Muut politiikkalohkot
            Sosiaalivakuutusmaksut
            Eläkemenot
            Takuueläke
            Kuntouttava työtoiminta
            Työttömyysturva
            Veteraanit
            Virastot ja laitokset
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2019

Yliopistojen ja tieteen rahoitus

Yliopistouudistus toteutettiin v. 2010, minkä jälkeen yliopistot eivät enää ole osa valtiota ja sen budjettitaloutta. Valtio rahoittaa lähes kokonaan yliopistojen ja tieteen toimintamenot. Yliopistojen perusrahoitus määräytyy yliopistolain mukaisesti toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden sekä muiden koulutuksen ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella. Yliopistojen valtionrahoitus kasvaa n. 160 milj. eurolla. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan sisältää 132 milj. euroa arvonlisäverokompensaatiota ja 50 milj. euroa kertaluonteista lisäystä maksuvalmiuden turvaamiseen. Vuonna 2011 yliopistojen valtionrahoituksen mitoituksessa otetaan ensimmäisen kerran huomioon kustannustason nousu. Talousarvioesityksessä on teknisenä olettamana varauduttu aiemmin tehdyn jakosuhdelinjauksen mukaisesti yhteensä 100 milj. euron finanssisijoituksiin julkisoikeudellisina laitoksina toimiviin yliopistoihin niiden hankkimia yksityisiä pääomasijoituksia vastaavasti. Lisäksi Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomaan on vastaavin periaattein varauduttu sijoittamaan 25 milj. euroa valtion osuutena. Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen myöntämisvaltuutta ehdotetaan lisättäväksi 21,5 milj. euroa ilman tutkijavirkamuutoksen aiheuttamaa teknistä vähenemistä. Lisäksi tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitukseen esitetään lisäystä 3 milj. euroa.