Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              20. Rokotteiden hankinta
              21. Terveysvalvonta
              22. Tartuntatautien valvonta
              50. Terveyden edistäminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää terveyden edistämisen määrärahasta annetun lain (333/2009) 1 §:n mukaisten menojen maksamiseen.

Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille. Määrärahasta voidaan myös tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa terveyden edistämisen hankkeista. Määrärahaa saa käyttää myös määrärahan hallinnointiin liittyvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Terveyden edistämisen määrärahan jakautuminen painopistealueisiin, euroa/vuosi

  2017
toteutunut
2018
arvio
2019
arvio
       
Kuntien ja tulevien maakuntien hyvinvointijohtamisen kehittäminen - - 550 000
Tupakan, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden käytön ja niistä aiheutuvia haittojen ehkäisy ja väheneminen 560 000 560 000 330 000
Yhteiskunnallista markkinointia hyödyntävien menetelmien kehittäminen - - 550 000
Lasten ja nuorten ylipainon ehkäisy ja vähentäminen ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden avulla 1 170 000 540 000 750 000
Positiivisen mielenterveyden edistämisen menetelmien käytön vahvistaminen sekä itsemurhien ehkäisyn tuki 580 000 540 000 -
Seksuaaliterveyden vahvistaminen - 540 000 -
Rahoitettujen hankkeiden hallinnointi 20 000 20 000 20 000
Yhteensä 2 330 000 2 200 000 2 200 000

2019 talousarvio 2 200 000
2018 talousarvio 2 200 000
2017 tilinpäätös 2 330 000