Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     Tuloarviot
     Määrärahat
       23. Valtioneuvosto
         24. Tiehallinto
         25. Tienpidon valtionavut
         30. Merenkulkulaitos
         40. Ratahallintokeskus
         41. Rautatievirasto
         80. Ilmatieteen laitos
         81. Merentutkimuslaitos
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

81. MerentutkimuslaitosPDF-versio

01. Merentutkimuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 69 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausien loppuun saattamisesta sekä työnantajapäätöksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä, mistä 26 000 euroa on kertamenoa.


2008 II lisätalousarvio 69 000
2008 talousarvio 8 795 000
2007 tilinpäätös 8 885 000
2006 tilinpäätös 10 280 000