Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

20. UlosottomaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 77 093 72 800 72 800
— muut tuotot 187 200 200
Tuotot yhteensä 77 280 73 000 73 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 49 016 52 850 48 950
— osuus yhteiskustannuksista 12 770 13 061 13 015
Kustannukset yhteensä 61 786 65 911 61 965
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 15 494 7 089 11 035
Kustannusvastaavuus, % 125 111 118

2019 talousarvio 73 000 000
2018 talousarvio 73 000 000
2017 tilinpäätös 77 279 827