Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Militärt försvar

Talousarvioesitys 2019

10. Militärt försvarPDF-versio

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 1 330 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 2 612 000 euro på grund av att utbildningsanslagen enligt ramavtalet stryks och som tillägg 1 282 000 euro till följd av behovet av att reparera skadad materiel inom flygvapnet. Reparationsbehovet föranleds av de omfattande skador som ett blixtnedslag förorsakade ett Pilatus PC-12-plan samt av de skador på huven och cockpitkonstruktionerna i ett Hornet HN-405-plan som uppstod vid provanvändning efter service.


2013 IV tilläggsb. -1 330 000
2013 III tilläggsb. 3 300 000
2013 I tilläggsb. 11 674 000
2013 budget 1 770 549 000
2012 bokslut 1 740 494 000
2011 bokslut 1 725 835 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 225 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 2 000 000 euro för en senareläggning av utbetalningarna av utgifterna för beställningsfullmakten PVKEH 2013 till senare år samt som tillägg 2 225 000 euro motsvarande återtagandet av anslag från andra försvarsmaterielanskaffningar. Av beställningsfullmakten PVKEH 2010 återtas 2 225 000 euro av anslaget för 2012, som ombudgeteras till andra försvarsmaterielanskaffningar för att användas till reservdelar.

En senareläggning av utgifterna för beställningsfullmakten PVKEH 2013 leder till att anslagen bättre stämmer överens med de beräknade nya leveranstidtabellerna för projektet för modernisering av pansarfordon.

Efter de ändringar som gjorts beräknas att 553 175 000 euro av anslaget kommer att användas till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 44 857 000 euro att användas till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakterna samt 58 839 000 euro till andra försvarsmaterielanskaffningar.

På grund av ändringen i tidsplanen för betalning av utgifter för beställningsfullmakten PVKEH 2013 ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten (1 000 euro)

  2013 2014 2015 2016 2017— Sammanlagt
fr.o.m.
2013
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakt för utrustande av beredskapsförband (VYV 1)   7 436 11 080 9 800 28 900 57 216
Beställningsfullmakten för utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH) 3 227 1 560 580     5 367
Beställningsfullmakten för kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2) 26 950 2 190       29 140
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2006) 69 300         69 300
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007) 96 14 496 15 128 24 107   53 827
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2008) 7 610 8 827       16 437
Beställningsfullmakten för effektivisering av kapaciteten för huvudstadsregionens luftförsvar (PKILPU 2008) 3 370 1 200       4 570
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009) 175 833 123 468 55 294 28 942   383 537
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2010) 92 049 15 050 4 280     111 379
Beställningsfullmakten för teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2010 (TTK-PROTO 2010) 1 650         1 650
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2011) 28 178 2 860       31 038
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012) 58 892 101 600 53 000 40 984   254 476
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 467 155 278 687 139 362 103 833 28 900 1 017 937
             
Nya beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2013) 78 570 124 212 127 508 137 150 29 000 496 440
Beställningsfullmakten för teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2013 (TTK-PROTO 2013) 7 450 10 540 9 980 8 160   36 130
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 86 020 134 752 137 488 145 310 29 000 532 570
             
Utgifter sammanlagt 553 175 413 439 276 850 249 143 57 900 1 550 507

2013 IV tilläggsb. 225 000
2013 III tilläggsb. 25 000 000
2013 I tilläggsb. -53 626 000
2013 budget 685 272 000
2012 bokslut 641 996 025
2011 bokslut 585 343 000