Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

22. Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till beredning och genomförande av projekt i samband med genomförandet av förändringar i kommun- och servicestrukturen

2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i kommun- och servicestrukturen. Dessa kan genomföras utanför målet för antalet årsverken.

Förklaring:Med anslaget genomförs regeringens program för förändringsstöd i samband med kommunreformen. Med hjälp av programmet inleds och uppföljs utvecklingsprojekt som stöder kommunorganisationerna vid genomförandet av reformen och vid utvecklandet av kommunernas verksamhet och servicesystem.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Projekt för förändringsstöd 400
Kommunikation och fältarbete i kommunerna 200
Sammanlagt 600

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av projektverksamhet i anslutning till kommunreformen (överföring från moment 28.01.01) 100
Finansiering av projektverksamhet i anslutning till kommunreformen (överföring från moment 28.90.20) 500
Sammanlagt 600

2014 budget 600 000
2013 I tilläggsb. 600 000