Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              88. Osakehankinnat
         10. Liikenneverkko
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en tilläggsbudget för 2014.

Helsingfors den 22 maj 2014

Statsminister

JYRKI KATAINEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja