Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullilaitoksen tulot
              20. Palvelukeskuksen tulot
              25. Metallirahatulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

52. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista

Momentille arvioidaan kertyvän 21 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella. Tulot kertyvät valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamia tapaturmakorvauksia, taloudellisen tuen, liikennevahinko- sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.


2009 talousarvio 21 400 000
2008 talousarvio 23 750 000
2007 tilinpäätös 22 129 260