Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådet
         01. Undervisningsministeriet
         05. Kyrkliga ärenden
         07. Utbildningsstyrelsen
         08. Internationellt samarbete
         60. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         88. Vetenskap
         90. Konst och kultur
              24. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              75. Ombyggnad och husbyggen
         98. Idrottsverksamhet
         99. Ungdomsarbete

Talousarvioesitys 2019

33. Statsandelar och -understöd för kulturverksamhet i kommunerna(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 633 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för verksamhet som avses i lagen om kommunernas kulturverksamhet (728/1992). Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 4,2 euro per invånare.

Av det anslag för kulturverksamhet i kommunerna som beviljas får högst 106 000 euro användas till betalning av statsunderstöd enligt 42  § finansieringslagen.

Förklaring:I dimensioneringen av anslaget ingår 15 229 000 euro som kommunernas andel per invånare av kostnaderna för verksamheten.


2004 budget 6 633 000
2003 budget 6 615 000
2002 bokslut 622 000