Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

20. Vaalimenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 42 747 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) muuttamisesta. Esityksellä luotaisiin uusi saamelaiskäräjävaalien oikaisulautakunta.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Eduskuntavaalit 2019; valmistelumenot 15 640
Europarlamenttivaalit 2019; valmistelumenot 15 290
Maakuntavaalit 2019; varautuminen 7 000
Vaalitietojärjestelmämenot 3 752
Kehittämishankkeet 100
Saamelaiskäräjävaalit 2020; valmistelumenot v. 2019 300
Saamelaiskäräjävaalit 2020; oikaisulautakunnan menot v. 2019 100
Omakustannusperiaate; Senaatin vuokrat 3
Muut vaalimenot 562
Yhteensä 42 747

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eduskuntavaalit 2019, valmistelumenot 15 340
Europarlamenttivaalit 2019, valmistelumenot 15 290
Kehittämishankkeet -210
Maakuntavaalit 2018, varautuminen (v. 2018 rahoitus) -15 900
Maakuntavaalit 2019, varautuminen (v. 2019 rahoitus) 7 000
Muut vaalimenot -40
Presidentinvaali 2018 (v. 2018 rahoitus), valmistelu- ja kehittämismenot -23 810
Saamelaiskäräjävaalit 2020, oikaisulautakunnan menot v. 2019 100
Saamelaiskäräjävaalit 2020, valmistelumenot v. 2019 100
Vaalitietojärjestelmämenot -233
Yhteensä -2 363

2019 talousarvio 42 747 000
2018 I lisätalousarvio -10 695 000
2018 talousarvio 45 110 000
2017 tilinpäätös 9 696 360