Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

Precisering av vissa utgiftsposter

På basis av behovsuppskattningen har vissa utgifter ökat. De tilläggsanslag som detta ger upphov till är bl.a. 11,4 miljoner euro för räntestöd för export- och fartygskrediter, 43 miljoner euro för arbetsmarknadsstöd, 5 miljoner euro för bostadsbidrag och 10,8 miljoner euro för ersättningar för skada, ådragen i militärtjänst.

Enligt behovsuppskattningen har andra utgifter minskat. Av denna anledning föreslås en minskning av de utgifter som föranleds av bl.a. lagen om pension för företagare med 10 miljoner euro, de utgifter som föranleds av folkpensionslagen med 10 miljoner euro, de utgifter som föranleds av sjukfösäkringslagen med 5 miljoner euro och de utgifter som föranleds av omställningsskyddet med 20 miljoner euro.