Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 37 572 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista, konsulisuojeludirektiivin (EU) 2015/637 johdosta toisilta jäsenvaltioilta mahdollisesti saatavista korvauksista, sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 6 700 000 euroa on EU:n komission osuus ministeriön kanssa tehtävästä yhteishankkeesta. Yhteishankkeesta saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeen menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Viisumien käsittelymaksut 27 249 000
Kehitysyhteistyön yhteishankkeiden tulot 6 700 000
Sotilaallisen kriisinhallinnan palkkausmenokorvaukset YK:lta 2 123 000
Muut tulot 1 500 000
Yhteensä 37 572 000

Momentin nimike on muutettu.


2019 talousarvio 37 572 000
2018 I lisätalousarvio 671 000
2018 talousarvio 37 545 000
2017 tilinpäätös 41 166 609