Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
            01. Arvonlisävero
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2019

01. ArvonlisäveroPDF-versio

Momentilta vähennetään 274 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu siitä, että taloudellinen tilanne ja erityisesti yksityinen kulutus ovat kehittyneet aikaisemmin ennustettua heikommin, minkä johdosta myös alkuvuoden 2015 arvonlisäverokertymät ovat jääneet odotettua pienemmiksi. Arvonlisäveron keskeisimmän veropohjaerän, kotitalouksien kulutusmenojen arvon ennakoidaan kasvavan 1,2 %, kun ennuste varsinaisessa talousarviossa oli 1,4 %.


2015 II lisätalousarvio -274 000 000
2015 talousarvio 16 932 000 000
2014 tilinpäätös 16 552 721 016
2013 tilinpäätös 16 433 747 647