Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              02. Samfundsskatt
              04. Skatt på arv och gåva
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Talousarvioesitys 2019

03. Källskatt på ränteinkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 84 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om källskatt på ränteinkomst (1550/1992). Skatten är 30 % på den ränta som i Finland betalas för insättningar eller masskuldebrevslån. Alla fysiska personer är skattskyldiga.

Inlåningen från hushåll bildar den största delen av skattebasen. I slutet av 2017 var inlåningsstocken från finländska hushåll i finländska penninginstitut ca 83 miljarder euro och genomsnittsräntan på insättningarna var ca 0,16 %. Det beräknas att den källskattebelagda inlåningsstocken från hushåll och genomsnittsräntan på hushållens insättningar utvecklas i enlighet med vad som anges i tabellen:

  2017
utfall
2018
prognos
2019
prognos
       
Förändring i den källskattebelagda inlåningsstocken, % 3,00 4,2 3,7
Genomsnittsräntan på hushållens insättningar, % 0,16 0,14 0,35

2019 budget 84 000 000
2018 budget 73 000 000
2017 bokslut 65 542 587