Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     22. Eduskunta
       10. Tuomioistuinlaitos
       30. Oikeusapu
       70. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2019

21. Oikeusaputoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 340 000 euroa.

Selvitysosa:Nettoutettavia tuloja ovat maksullisen toiminnan tulot oikeusapumaksusta, oikeusavun saajan osittaiset korvaukset samoin kuin hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista.

Menojen ja tulojen erittely:
   
Bruttomenot 22 990 000
Bruttotulot 3 000 000
Maksullisen toiminnan tulot 2 900 000
Muut tulot 100 000
Nettomenot 19 990 000
Edelliseltä vuodelta siirtyvä määräraha -2 650 000
Määrärahan tarve 17 340 000

Oikeusaputoimistojen asiakkailta perittyjen osakorvausten ja oikeusapumaksujen
tunnuslukutaulukko
  2001 toteuma 2002 ennakoitu 2003 arvio
       
Maksullisen toiminnan tuotot (t€) 2 283 2 179 2 200
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) 5 529 5 277 5 310
Käyttöjäämä (t€) -3 245 -3 098 -3 110
— % tuotoista -142 -142 -141
Osuus yhteiskustannuksista (t€) 656 626 636
Alijäämä (t€) -3 901 -3 724 -3 746
— % tuotoista -171 -171 -170
Tuotot % kokonaiskustannuksista yhteensä 37 37 37

Vuonna 2001 oikeusaputoimistoihin saapui noin 54 000 asiaa, mikä oli hiukan vähemmän kuin edellisenä vuonna. Asioista valtaosa oli perhe- ja perintöoikeudellisia asioita. Asioita käsiteltiin saapuneita asioita vastaava määrä. Maksuttomien oikeudenkäyntien taloudellisia myöntämisedellytyksiä koskevia selvityksiä tehtiin vuonna 2001 noin 19 600 kappaletta. Uuden oikeusapulain myötä oikeusaputoimisto tekee edelleen hakijan taloudellista asemaa koskevat selvitykset ja päättää oikeusavun myöntämisestä paitsi omien asiakkaidensa myös yksityistä asiamiestä käyttävien asiakkaiden osalta. Tämä uusi tehtävä samoin kuin asiamäärien kasvu oikeusavun laajentuessa koskemaan uusia asiakasryhmiä lisää oikeusaputoimistojen työmäärää.

Talousarvion valmisteluun liittyen taloudellisuustavoitteeksi vuodelle 2003 on alustavasti asetettu 75 euroa/painotettu suorite (toteutuma 75 euroa v. 2001 ja tavoite 77 euroa v. 2002).


2003 talousarvio 17 340 000
2002 talousarvio 17 323 000
2001 tilinpäätös 17 527 368