Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

01. HallintoPDF-versio

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 82 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 170 000 euroa siirtona momentille 28.01.01 ja lisäyksenä 88 000 euroa siirtona momentilta 26.01.20 määräaikaisesta tehtäväjärjestelystä johtuen.


2019 IV lisätalousarvio -82 000
2019 I lisätalousarvio 104 000
2019 talousarvio 14 425 000
2018 tilinpäätös 13 974 000
2017 tilinpäätös 13 802 000

04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 105 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 23.01.01.


2019 IV lisätalousarvio -105 000
2019 I lisätalousarvio 86 000
2019 talousarvio 1 480 000
2018 tilinpäätös 1 752 000
2017 tilinpäätös 1 439 000

20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 88 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 26.01.01.


2019 IV lisätalousarvio -88 000
2019 talousarvio 8 017 000
2018 tilinpäätös 8 017 000
2017 tilinpäätös 8 517 000

24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 12 500 000 euroa.

Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 12 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 12 200 000 euroa on peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia, mistä 12 000 000 euroa AMIF- ja ISF-B-rahoitusvälineiden määrärahaa ja 200 000 euroa SOLID-rahoitusvälineen määrärahaa.

Lisäyksestä 300 000 euroa aiheutuu SOLID-rahoitusvälineen rahoitusoikaisuista ja jäsenvaltiosanktioista.

Rahoitettavat hankkeet ovat käynnistyneet suunniteltua hitaammin, joten myös niiden maksatukset ovat viivästyneet.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2019 IV lisätalousarvio 12 500 000
2019 talousarvio 30 665 000
2018 tilinpäätös 18 875 000
2017 tilinpäätös 32 424 000

25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Suomen talousalueella tapahtuneen öljyvahingon torjuntakustannuksista.


2019 IV lisätalousarvio 1 200 000
2019 talousarvio 5 500 000