Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Valtionvelan korko
            90. Valtionvelan korko

Talousarvioesitys 2019

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 24 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu pääosin negatiivisen korkotason aiheuttamasta emissiovoitosta viitelainan emission yhteydessä syyskuussa, mitä vastaavat korkosuojauksen menot ovat kasvaneet.

Korkomenoarviota on tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen mukaisesti. Korkomenojen arvioinnissa on laskentaoletuksena käytetty laskentahetken markkinakorkotasoja, -0,5 prosentin lyhyttä korkoa kolmen kuukauden korkojaksoille ja -0,1 prosentin pitkää korkoa kymmenen vuoden korkojaksoille.


2019 IV lisätalousarvio 24 000 000
2019 talousarvio 1 170 000 000
2018 tilinpäätös 1 146 884 096
2017 tilinpäätös 1 324 939 712