Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

10. Ympäristön- ja luonnonsuojeluPDF-versio

20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään hylkysaneerauksen suunnitteluun sekä viranomaisyhteistyön ja osaamisen kehittämiseen. Erityisesti hylkysaneerauksen valmistelu eli hylkyjen tunnistamis- ja tiedustelutapojen kehittäminen ja saneerauskohteiden valinta työllistää asiantuntijoita Suomen ympäristökeskuksessa. Suomen ympäristökeskukselle ehdotetaan yhden henkilötyövuoden lisäystä, jolloin määrärahaa saa käyttää kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 IV lisätalousarvio
2019 talousarvio 18 200 000
2018 tilinpäätös 7 100 000
2017 tilinpäätös 10 900 000

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu eläkemaksurakenteen muutoksesta.


2019 IV lisätalousarvio 78 000
2019 II lisätalousarvio 900 000
2019 talousarvio 35 369 000
2018 tilinpäätös 34 760 000
2017 tilinpäätös 29 656 000