Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2019

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuoltoPDF-versio

65. Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustuksen maksamiseen Kuopion kaupungille väkivaltaisen iskun jälkihoitoon.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Kuopiossa 1.10.2019 tapahtuneen väkivaltaisen iskun jälkihoidosta sisältäen mm. riittävän traumahoidon ja psykososiaalisen tuen järjestämisen.


2019 IV lisätalousarvio 600 000
2019 I lisätalousarvio 500 000