Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2019

40. EläkkeetPDF-versio

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu tarvearvion muutoksesta.


2019 IV lisätalousarvio 900 000
2019 II lisätalousarvio 200 000
2019 talousarvio 292 100 000
2018 tilinpäätös 252 951 272
2017 tilinpäätös 192 849 154

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu eläkkeensaajan asumistukea ja kansaneläkettä saavien määrien alenemisesta.


2019 IV lisätalousarvio -30 000 000
2019 I lisätalousarvio 20 000
2019 talousarvio 3 563 400 000
2018 tilinpäätös 3 523 554 490
2017 tilinpäätös 3 531 883 431