Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       02. Valvonta
            51. Lapsilisät
            54. Asumistuki
            57. Perustoimeentulotuki
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2019

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelutPDF-versio

51. Lapsilisät (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 13 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu saajamäärien alenemisesta.


2019 IV lisätalousarvio -13 000 000
2019 talousarvio 1 369 900 000
2018 tilinpäätös 1 362 200 000
2017 tilinpäätös 1 360 500 000

54. Asumistuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 70 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu saajamäärien alenemisesta.


2019 IV lisätalousarvio -70 000 000
2019 talousarvio 1 567 800 000
2018 tilinpäätös 1 492 000 000
2017 tilinpäätös 1 266 400 000

57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 50 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 14 100 000 euroa aiheutuu maahanmuuttovarauksen purkamisesta ja 35 900 000 euroa taloustilanteen parantumisesta ja opiskelijoiden toimeentulotuen tarpeen pienentymisestä. Kotitaloudet saavat toimeentulotukea aiempaa lyhyemmän ajan ja maksettu toimeentulotuki/kk on hieman aiempaa pienempi. Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin on pienentänyt heidän toimeentulotukitarvettaan. Myös sairauspäivärahan korotus ensisijaisena etuutena on vähentänyt toimeentulotuen tarvetta.


2019 IV lisätalousarvio -50 000 000
2019 talousarvio 751 900 000
2018 tilinpäätös 719 811 107
2017 tilinpäätös 760 630 313