Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2019

02. ValvontaPDF-versio

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu tupakkalainsäädännön muutoksen vaatimista lisäresursseista.


2019 IV lisätalousarvio 120 000
2019 I lisätalousarvio 280 000
2019 talousarvio 11 940 000
2018 tilinpäätös 11 021 000
2017 tilinpäätös 10 762 000

08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan nettomäärärahana.

Selvitysosa:Muutos nettomäärärahaksi mahdollistaa toiminnan tulojen nettouttamisen momentille. Vuonna 2019 tuloja arvioidaan kertyvän 1 000 euroa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 IV lisätalousarvio
2019 I lisätalousarvio 2 500 000

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 391 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu poliisin tilaamien ruumiiden kuljetuksista aiheutuvien menojen kasvusta sekä poliisin määräämien oikeuslääketieteellisten tutkimusten lisääntymisestä.


2019 IV lisätalousarvio 391 000
2019 talousarvio 10 247 000
2018 tilinpäätös 10 668 257
2017 tilinpäätös 7 504 651