Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 IV lisätalousarvio
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 125 000
2018 tilinpäätös 9 591
2017 tilinpäätös 845 857