Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

40. Korkeakouluopetus ja tutkimusPDF-versio

02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu lisärahoituksesta perustoiminnan välittömien tarpeiden rahoittamiseksi.


2019 IV lisätalousarvio 900 000
2019 talousarvio 19 457 000
2018 tilinpäätös 17 823 000
2017 tilinpäätös 17 960 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 900 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu valuuttakurssimuutoksista johtuvasta kansainvälisten jäsenmaksujen arvioitua pienemmästä määrärahatarpeesta.


2019 IV lisätalousarvio -900 000
2019 talousarvio 19 972 000
2018 tilinpäätös 18 105 780
2017 tilinpäätös 19 317 316