Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2019

92. EU ja kansainväliset järjestötPDF-versio

20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu tarkentuneesta arviosta ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauden lisäkorvauksesta.

Vastaavat tulot on budjetoitu momentille 12.28.93.


2019 IV lisätalousarvio 900 000
2019 talousarvio 1 700 000
2018 tilinpäätös 1 500 000
2017 tilinpäätös 1 500 000

69. Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v)

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Selvitysosa:Momentin määräraha on muutettu kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi, jotta voidaan varautua Iso-Britannian EU-eron mahdollisiin vaikutuksiin Suomen EU-maksuihin sekä maksujen painottumiseen nykyisen rahoituskauden viimeiselle vuodelle (2020) ja seuraavan rahoituskauden (2021—2027) ensimmäisille vuosille.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 IV lisätalousarvio
2019 talousarvio 2 069 000 000
2018 tilinpäätös 1 881 000 000
2017 tilinpäätös 1 903 000 000