Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2019

21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 19 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansallisen tulorekisterin hankintaan ja kehittämiseen sekä kansallisen tulorekisterin hankinnan ja kehittämisen aiheuttamiin muihin lisämenoihin

2) tulorekisterihankkeen hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen.

Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 4 000 000 euroa aiheutuu peruutetun määrärahan uudelleenbudjetoinnista ja 15 000 000 euroa tulorekisterin laajentamisesta eläkkeiden ja etuuksien ilmoittamiseen. Määrärahojen käytön ajoituksen muutos aiheutuu Katre-hankkeen toteuttamisajan pidentymisestä.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2019 IV lisätalousarvio 19 000 000
2018 tilinpäätös 15 663 000
2017 tilinpäätös 15 828 000