Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2019

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

05. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 11 200 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta varataan 2 400 000 euroa pelastustoimen uudistuksen tietohallinnon ja tietojärjestelmien uudistamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 8 800 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 11 200 000 euroa tällä momentilla ja momentilla 26.30.01 peruutetun määrärahan uudelleenbudjetoinnista ja 5 800 000 euroa tasomuutoksena sekä vähennyksenä 5 800 000 euroa siirtona momenteille 30.01.01, 30.70.01 ja 32.01.02.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2019 IV lisätalousarvio 11 200 000
2019 II lisätalousarvio
2019 talousarvio 211 015 000
2018 tilinpäätös 198 970 000
2017 tilinpäätös 53 300 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 485 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 23.01.01 Sitoumus2050.fi- ja Kokeilunpaikka.fi -kehittämistä koskevan tuottavuussopimuksen peruuttamisen johdosta.


2019 IV lisätalousarvio 485 000
2019 talousarvio 4 260 000
2018 tilinpäätös 8 726 000
2017 tilinpäätös 49 730 000

21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 19 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansallisen tulorekisterin hankintaan ja kehittämiseen sekä kansallisen tulorekisterin hankinnan ja kehittämisen aiheuttamiin muihin lisämenoihin

2) tulorekisterihankkeen hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen.

Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 4 000 000 euroa aiheutuu peruutetun määrärahan uudelleenbudjetoinnista ja 15 000 000 euroa tulorekisterin laajentamisesta eläkkeiden ja etuuksien ilmoittamiseen. Määrärahojen käytön ajoituksen muutos aiheutuu Katre-hankkeen toteuttamisajan pidentymisestä.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2019 IV lisätalousarvio 19 000 000
2018 tilinpäätös 15 663 000
2017 tilinpäätös 15 828 000