Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaPDF-versio

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu aiempina vuosina myönnettyjen valtionavustusten palautuksista. Tulojen lisäystä vastaava määräraha on tarkoitus käyttää momentilta 29.80.52 Kansallisteatterin peruskorjauksen suunnitteluun.


2019 IV lisätalousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 563 814 000
2018 tilinpäätös 572 100 000
2017 tilinpäätös 554 686 000

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 460 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Suomenlinnan hoitokunnan muiden osapuolten kanssa yhdessä toteuttamien hankkeiden ulkopuolisten rahoitusosuuksien tuloutuksesta. Ulkopuolisina osuuksina saatuja tuloja vastaava määräraha on budjetoitu momentille 29.80.75.


2019 IV lisätalousarvio 460 000
2019 I lisätalousarvio 790 000
2019 talousarvio 4 000 000
2018 tilinpäätös 12 821 187
2017 tilinpäätös 8 594 575