Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2019

30. MerenkulkulaitosPDF-versio

21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 94 674 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 105 000 euroa talousarvioesityksen 94 779 000 euroon nähden aiheutuu yhden henkilötyövuoden siirrosta momentille 31.01.21.


2006 talousarvio 94 674 000
2005 I lisätalousarvio 496 000
2005 talousarvio 17 070 000
2004 tilinpäätös 17 515 000

78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 8 500 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 8 000 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2005 toiseen lisätalousarvioon sisältyvästä keskeneräisen Tornion meriväylän ennakoitua hitaammasta etenemisestä lupaprosessien viiveiden vuoksi. Hankkeen sopimusvaltuus ei muutu.


2006 talousarvio 8 500 000
2005 II lisätalousarvio -4 500 000
2005 talousarvio 5 000 000