Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       05. Valtiokonttori
       40. Tullilaitos
            70. Kaluston hankinta

Talousarvioesitys 2019

40. TullilaitosPDF-versio

70. Kaluston hankinta(siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2005 talousarvion momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi ja lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kiinteiden läpivalaisulaitteiden hankintaan ja ylläpitomenoihin.

Selvitysosa:Määrärahalajin muutos kaksivuotisesta kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi aiheutuu siitä, että määrärahaa ei arvion mukaan ehditä aikataulullisista syistä käyttää vuoden 2006 aikana.

Momentin perusteluja on täydennetty siten, että määrärahaa saa käyttää liikuteltavien läpivalaisulaitteiden lisäksi myös kiinteisiin läpivalaisulaitteisiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta määrärahaa.


2006 II lisätalousarvio
2005 tilinpäätös 4 000 000