Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       90. Taide ja kulttuuri
       98. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2019

69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyöPDF-versio

30. Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 76 790 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Varsinaisessa talousarvioesityksessä momentille esitettiin määrärahaa 76 780 000 euroa. Eduskunnalle 26.11.2004 annetussa täydentävässä esityksessä momentille esitettiin 76 788 000 euroa eli 8 000 euroa enemmän.

Tulopoliittista sopimusta vuosille 2005—2007 koskevaan hallituksen kannanottoon 30.11.2004 perustuen momentille esitetään 2 000 euroa enemmän eduskunnalle aiemmin annettuun täydentävään esitykseen nähden. Lisäys aiheutuu valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen jaksotuksen muuttumisesta.

Kustannustenjaon tarkistuksen jaksotuksen muuttuminen vaikuttaa eduskunnan käsiteltävänä olevan vapaasta sivistystyöstä annetun lain muutosesityksen sisältöön (HE 181/2004).


2005 talousarvio 76 790 000
2004 talousarvio 75 068 000
2003 tilinpäätös 72 856 694

50. Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 45 814 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Varsinaisessa talousarvioesityksessä momentille esitettiin määrärahaa 46 627 000 euroa. Eduskunnalle 26.11.2004 annetussa täydentävässä esityksessä momentille esitettiin 45 924 000 euroa eli 703 000 euroa vähemmän.

Tulopoliittista sopimusta vuosille 2005—2007 koskevaan hallituksen kannanottoon 30.11.2004 perustuen momentille esitetään 110 000 euroa vähemmän eduskunnalle aiemmin annettuun täydentävään esitykseen nähden. Vähennys aiheutuu valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen jaksotuksen muuttumisesta.

Kustannustenjaon tarkistuksen jaksotuksen muuttuminen vaikuttaa eduskunnan käsiteltävänä olevan vapaasta sivistystyöstä annetun lain muutosesityksen sisältöön (HE 181/2004).


2005 talousarvio 45 814 000
2004 talousarvio 45 282 000
2003 tilinpäätös 44 130 818

55. Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 13 177 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Varsinaisessa talousarvioesityksessä momentille esitettiin määrärahaa 13 226 000 euroa. Eduskunnalle 26.11.2004 annetussa täydentävässä esityksessä momentille esitettiin 13 186 000 euroa eli 40 000 euroa vähemmän.

Tulopoliittista sopimusta vuosille 2005—2007 koskevaan hallituksen kannanottoon 30.11.2004 perustuen momentille esitetään 9 000 euroa vähemmän eduskunnalle aiemmin annettuun täydentävään esitykseen nähden. Vähennys aiheutuu valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen jaksotuksen muuttumisesta.

Kustannustenjaon tarkistuksen jaksotuksen muuttuminen vaikuttaa eduskunnan käsiteltävänä olevan vapaasta sivistystyöstä annetun lain muutosesityksen sisältöön (HE 181/2004).


2005 talousarvio 13 177 000
2004 talousarvio 12 878 000
2003 tilinpäätös 12 291 999