Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
            50. Eräät avustukset
       40. Maahanmuutto

Talousarvioesitys 2019

01. HallintoPDF-versio

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Suomen meripelastusseura 204 000
Ålands Sjöräddningssällskap 11 000
Todistajansuojeluohjelman mukainen sopeutumisavustus 20 000
Yhteensä 235 000

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu todistajansuojeluohjelmasta annetun lain (88/2015) 7 §:n mukaisten sopeutumisavustuksen määrän lisäyksestä ja kohdennetaan käyttösuunnitelman vastaavaan kohtaan.


2019 II lisätalousarvio 10 000
2019 talousarvio 225 000
2018 tilinpäätös 225 000
2017 tilinpäätös 225 000