Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2019

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyöPDF-versio

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2019 aikana saa tehdä uusia kehitysyhteistyösopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2019 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 516 353 000 euroa.

Selvitysosa: Monenkeskisen kehitysyhteistyön myöntö- ja sopimusvaltuuksien 100 000 000 euron lisäys aiheutuu Suomen tuesta Vihreän ilmastorahaston (Green Climate Fund, GCF) lisärahoituskierrokselle.

Vihreän ilmastorahaston päätavoitteena on kehitysmaiden vähähiilisen ja ilmastokestävän kehityksen tukeminen. Rahasto on ilmastosopimuksen virallisen rahoitusmekanismin toinen operatiivinen entiteetti Maailmanlaajuisen ympäristörahaston (GEF) tavoin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 II lisätalousarvio
2019 talousarvio 583 759 000
2018 tilinpäätös 563 441 227
2017 tilinpäätös 528 195 000