Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2019 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

II lisätalousarvioesitys 2019PDF-versio

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA2 920 000
01. Hallinto2 920 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä2 920 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)0
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA10 000
01. Hallinto10 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 000
40. Maahanmuutto0
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-100 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA400 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto400 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä400 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 340 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen0
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)0
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle1 340 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä1 340 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA26 700 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot3 700 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 700 000
20. Ammatillinen koulutus20 000 000
21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)0
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä20 000 000
80. Taide ja kulttuuri3 000 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA1 017 000
01. Hallinto ja tutkimus900 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä900 000
20. Maa- ja elintarviketalous117 000
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä117 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA111 315 000
10. Liikenneverkko111 315 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä40 000 000
36. Valtionavustus raideliikennehankkeiden rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä380 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä70 935 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA1 814 000
01. Hallinto530 000
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä530 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka470 000
44. Kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-530 000
95. Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot (arviomääräraha), lisäystä1 000 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka814 000
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä814 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA15 200 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta0
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut15 000 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä15 000 000
40. Eläkkeet200 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä200 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA900 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu900 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä900 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen0
60. Siirto valtion asuntorahastoon0
Määrärahojen kokonaismäärä 161 616 000