Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2019

II lisätalousarvioesitys 2019PDF-versio

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 2 920 000
01. Hallinto 2 920 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä 2 920 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 0
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 10 000
01. Hallinto 10 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 000
40. Maahanmuutto 0
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -100 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 400 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 400 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 400 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 340 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 0
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 1 340 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 1 340 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 26 700 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 3 700 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 700 000
20. Ammatillinen koulutus 20 000 000
21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä 20 000 000
80. Taide ja kulttuuri 3 000 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 017 000
01. Hallinto ja tutkimus 900 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 900 000
20. Maa- ja elintarviketalous 117 000
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 117 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 111 315 000
10. Liikenneverkko 111 315 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 40 000 000
36. Valtionavustus raideliikennehankkeiden rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 380 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 70 935 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 814 000
01. Hallinto 530 000
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 530 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 470 000
44. Kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -530 000
95. Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot (arviomääräraha), lisäystä 1 000 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 814 000
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 814 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 15 200 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 0
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut 15 000 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 15 000 000
40. Eläkkeet 200 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 200 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 900 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 900 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 900 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 0
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
Määrärahojen kokonaismäärä 161 616 000