Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2019 LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 323/2018 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
   Yleisperustelut
        YLEISPERUSTELUT
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2019 lisätalousarvioesitystä (HE 323/2018 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2019 lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 22.2.2019, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Ehdotetut muutokset

Vesi- ja kalataloushankkeiden tukemiseen ehdotetaan 1,4 milj. euron kertaluonteista lisäystä Biotalous ja puhtaat ratkaisut -strategiseen tavoitteeseen sisältyvän Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin -kärkihankkeen toimenpiteen 3 (Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen) vaelluskalahankkeiden loppuun saattamiseen.

Luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen osoitetusta Biotalous ja puhtaat ratkaisut -strategiseen tavoitteeseen sisältyvästä kärkihankerahoituksesta (Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon) ehdotetaan peruutettavaksi 1,4 milj. euroa.

Vaalikauden kehys

Lisätalousarvioesityksen täydentävän esityksen jälkeen kehykseen luettavien menojen taso on 44 153 milj. euroa.

Kehyksen hinta- ja rakennekorjaukset huomioon ottaen vuoden 2019 kehystaso on 44 413 milj. euroa. Näin ollen vuoden 2019 jakamaton varaus on noin 260 milj. euroa.

Tasapaino

Määrärahoja ehdotetaan korotettavaksi 1,4 milj. eurolla, mikä lisää valtion nettolainanoton tarvetta. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2019 arvioidaan noin 1,9 mrd. euroa.

Eduskunnan vuodelle 2019 hyväksymät tuloarviot ja määrärahat, eduskunnassa nyt käsiteltävänä oleva lisätalousarvioesitys sekä nyt ehdotettava täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa

 Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
    
Varsinainen talousarvio53 840 445 0001 655 024 00055 495 469 000
Lisätalousarvio-144 160 000225 388 00081 228 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys-1 400 0001 400 000
Yhteensä53 696 285 0001 881 812 00055 578 097 000