Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka
       70. Kotouttaminen

Talousarvioesitys 2019

60. EnergiapolitiikkaPDF-versio

42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2019 saa sitoutua enintään 7 000 000 eurolla Enontekiön Sähkö Oy:n nykyisen vastuualueen sähköverkon korvausinvestointien tukemiseen tilanteessa, jossa Enontekiön kunta ei omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö Oy:tä.

Selvitysosa:Enontekiön kunnassa toimivan Enontekiön Sähkö Oy:n alueella tehtäviä korvausinvestointeja on tarkoitus tukea Pohjois-Lapin sähköhuollon varmistamiseksi. Valtuutta käytettäisiin vain tilanteessa, jossa Enontekiön Sähkö Oy on siirtynyt osaksi toista yhtiötä. Tuki mahdollistaa toiminnan tehostumisen ja pitkäjänteisen investointiohjelman, jolla Enontekiön kunnan alueen sähköverkko saatetaan teknisesti asianmukaiselle tasolle samalla rajoittaen sähkön siirtohinnan korotuksia.

Valtuuden käytöstä arvioidaan aiheutuvan menoja vuosittain 700 000 euroa vuosina 2020—2029.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 125 000
2018 I lisätalousarvio 135 000
2017 tilinpäätös 845 857